Yhteystiedot

MP Propel Oy
Konsulinkuja 1 G 2
02450 Sundsberg
puh. 040 189 6996
mattipeltoniemi@netikka.fi

Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä
MP Propel Oy
Y-tunnus: 23772571-7
Konsulinkuja 1 G 2, 02450 Sundsberg
Puh. +358 40 189 6996

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Matti Peltoniemi
Puh. +358 40 189 6996
mattipeltoniemi@netikka.fi
Konsulinkuja 1 G 2, 02450 Sundsberg

3 Rekisterin nimi
MP Propel Oy:n asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu MP Propel Oy:n oikeutettuun etuun, sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Henkilötietojen käyttötarkoitus on MP Propel Oy:n ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito. Asiakkaan tietoja ei käytetä muuhun kuin MP Propel Oy:n ja asiakkaan välisiin sopimusasioihin ja yhteydenpitoon. Tietoja käytetään muussa yhteydessä vain asiakkaan suostumuksella.

Asiakkaalla on oikeus koska tahansa peruuttaa antamansa suostumus ilmoittamalla siitä sähköpostilla rekisteriasioiden yhteyshenkilölle (Matti Peltoniemi). Oletuksena kaikilla MP Propel Oy:n asiakkailla on suoramarkkinointikielto koskien MP Propel Oy:n palveluita ja tämän takia kysymme erillistä ja vapaaehtoista suostumusta jos sellaista jostain syystä olisi tarvetta käyttää.

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja asiakasyritysten ja -yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:

  • Nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Asiakashistoria (esim. yhteydenotot, tilaukset, palautteet, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot)
  • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
  • Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot kerätään asiakkaalta itseltään palveluiden ja verkkopalvelun käytön tai muun asioinnin yhteydessä saaduista tiedoista sekä sopimuksen solmimisen yhteydessä ja sen aikana saaduista tiedoista.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
MP Propel Oy ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät (tällä hetkellä vain toimitusjohtaja Matti Peltoniemi), joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt (tällä hetkellä vain toimitusjohtaja Matti Peltoniemi).

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi ottaen huomioon laista, kuten kuluttajansuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

9 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle.

11 Käyttäjätietojen säilytysaika
EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilörekisterin tietoja saadaan säilyttää vain niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi. Tiedot säilytetään 10 vuoden ajan viimeisimmän kirjautumisen jälkeen. Näin noudatamme rakennuttajan 10 -vuotisvastuu aikaa, rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaisesti.

12.1 Käyttäjätilin poistaminen ja oikeus tulla unohdetuksi
Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa rekisteristä. Pyynnöt edellä mainittuihin liittyen voi toimittaa sähköpostitse mattipeltoniemi@netikka.fi tai postitse osoitteeseen: MP Propel Oy, Konsulinkuja 1 G 2, 02450 Sundsberg
Asiakas voi myös pyytää vaihtamaan henkilötietojaan rekisteriin.

13 MP Propel Oy:n tietoturva
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Jollei tässä selosteessa toisin mainita, MP Propel Oy ei siirrä henkilötietoja ilman asiakkaan lupaa kolmansille osapuolille.  Tarkastelemme säännöllisesti turvallisuuttamme ja tarvittaessa suoritamme henkilötietojen käsittelyä koskevia korjaustoimenpiteitä.

MP Propel Oy:n kotisivuilla (https://www.mppropel.fi/) on käytössä evästeilmoitus. Evästeilmoituksen sulkemisella tai verkkosivuston käytön jatkamisella muuttamatta verkkoselaimen evästeasetuksia käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön. MP Propel Oy:n kotisivuilla oleva yhteydenottolomakkeen henkilötietoja Fonecta käsittelee rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun.

13 Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
MP Propel Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä tietosuojakäytäntöjä ajoittain.

 

MP Propel Oy
Konsulinkuja 1 G 2, 02450 Sundsberg